Probleemipõhine õpe

Õpilasleiutamine ja noorte leiutajate riiklik konkurss

Probleemipõhine õpe on õppemeetod, milles on kombineeritud eelnevate teadmiste meenutamine, uue teadmise omandamine ja probleemilahendusoskuse arendamine. Probleemipõhise õppe eeliseks on interdistsiplinaarne lähenemine, sest reaalse elu probleemid alluvad harva vaid ühe ainevaldkonna temaatikale.

Probleemipõhist õpet kui lapsi arendavat suurepärast meetodit aitab edukalt rakendada leiutamise kui protsessi läbiviimine, mille väljundina on võimalik huvitavad ja õnnestunud tööd (õpilasleiutised) saata õpilasleiutajate riiklikule konkursile.
Leiutamist kui ühte võimalikku lähenemist probleemipõhisele õppele toetavad õpetajate koolitused ning juba valminud lisamaterjalid, vt õppematerjalide lehte.
Neis materjalides tutvustatakse leiutamist kui protsessi, võimalusi selle integreerimiseks koolitundidesse ja rakendamist õppekavas kohustusliku loov- või praktilise töö tegemiseks.

Koolitustele, mis toimuvad umbes kord aastas, on oodatud kutse- ja üldhariduskoolide kõigi õppeainete õpetajad ning ringijuhid. Koolituste peateemaks on leiutamise kui loovtöö juhendamine protsessina, eesmärgiks on tõsta õpilaste leiutamise (loovtööde) juhendajate taset ja anda nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi leiutamisest ja kõigest, mis sellega seotud – disain ja loovus, inseneeria ja tootearendus, patentimine. Tutvustatakse ka õpilasleiutajate riiklikku konkurssi ning antakse soovitusi osalemiseks.

Lisainfo: Margit Lehis, e-post margit.lehis@etag.ee, www.etag.ee/leiutajatejuhendamine