Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus SA

  • Atmosfääri elektrinähtusi tutvustava audiovisuaalse materjali loomine ning teavitustegevus Energia avastuskeskuses (2018)
  • Projekti „Atmosfääri elektrinähtusi tutvustava audiovisuaalse materjali loomine ning teavitustegevus Energia avastuskeskuses” eesmärgiks on jätkata Energia avastuskeskuse üldkontseptsiooni ja ekspositsiooni teemadega haakuvate audiovisuaalmaterjalide loomist, mis tooksid vaataja ette põnevaid teemasid loodusnähtuste maailmast, seostaksid nii Eesti kui ka maailma teadussaavutusi meie igapäevaeluga ning tooksid vaataja-osalejani võimalusi, kuidas ise olla kaasatud teadustegevusse, sh erinevates uuringutes osalemise kaudu. Projekti käigus luuakse 20-minutiline planetaariumifilm atmosfääri elektrinähtuste teemal, samuti põhikooli I astmele suunatud haridusprogramm „Välgutund” ning virmaliste eksponaat. Projekti tulemusi tutvustatakse spetsiaalsetel perepäevadel ning avastuspäevadel.
  • Virtuaalloeng Helide maailm" (2017)