Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Teadus silmapiiril 5 (2018)
  • LTT populariseerimine (väikelaevaehitus, elektroonika, keemia, füüsika, matemaatika, bioloogia) Saare maakonna õpilaste hulgas läbi praktiliste tegevuste (keemia õpitoad, mikroskoobi õpitoad), näitlikustamise (teadusteatri etendused) ja huviüritusel osalemise (Teadlaste Öö Festival, reaalklasside teaduspäev, õppekäigud ettevõtetesse teadusteatrite festival), millega kaasnevad paremad võimalused ja ideed õpilasteadusega tegelemiseks ja õpilasuurimuste läbiviimiseks.
  • Teadus silmapiiril 4 (2017)
  •