Robootika MTÜ

  • Teaduse populariseerimine lasteaedade ja algklassi õpilaste seas läbi haridusliku robootika ja mängulise õppimise (2017 ja 2018)
    Projekti "Teaduse populariseerimine lasteaedade ja algklassi õpilaste seas läbi haridusliku robootika ja mängulise õppimise." eesmärgiks on tutvustada lasteaia ja algklasside õpilastele läbi mängulise kogemuse robootika ja programmeerimise lõbusat maailma. Selleks viiakse läbi FIRST LEGO League Jr. programmi, kus 5 - 9 aastased lapsed saavad oma esimese kogemuse robootika ja programmeerimise alal. Laste ülesandeks on FLL jr. hooaja vältel uurida ühte reaalelulist probleemi, leida sellele nende vaatevinklist lahendus ja seda siis näitustel ka teistega jagada. uue hooaja teemaks on Mission Moon, ehk seotud väga põneva kosmoseteemaga. Kuni 6 lapsest koosnev meeskond peab uurima teemat, ehitama teemaga seotud LEGO liikuva mudeli, meisterdama oma meeskonda ja tegevusi iseloomustava plakati ja seda siis MTÜ Robootika poolt korraldatavatel näitustel ka teistega jagama. Saab olema üks väga õpetlik ja põnev FIRST LEGO League Jr. hooaeg!